La comissió de treball per al Segell de Qualitat es posa en marxa

25 Abril 2018

La gran oportunitat de posar en valor el sector del vènding

 

Com sabeu, l’ACV ha signat el primer Codi de Bones Pràctiques en el sector de la Venda Automàtica amb l’Agència Catalana del Consum i les Associacions de Consumidors més representatives. El Codi de Bones Pràctiques vol anar més enllà de la regulació que estableix el Codi de Consum i optimitzar la defensa i garantir el ple exercici dels drets de les persones consumidores, i la disciplina del mercat.

Des de l’ACV hem creat una comissió d’estudi i per això volem saber el nombre de socis interessats en signar aquest Codi de Conducta i, per tant, poder utilitzar el segell de confiança creat per la Generalitat. És una gran oportunitat de posar en valor el nostre compromís amb el consumidor.

Agrairem que ens adreceu els vostres escrits per correu electrònic a l’adreça de l’ACV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  • Social network:


Associació Catalana de Vènding Centre de Negocis i Convencions BCIN C/Marcus Porcius, 1 Pol. Ind. Les Guixeres Badalona Barcelona 08915. Contacte: info@acvending.cat 900 82 87 80
Un projecte d'El Ginjol Edicions.